Ichikukai Dojo

Misogi-Zen Training Hall

 

 

 

 

 

 

 

 

Japanese

Link to International Kei-Zen Center

 

 

Zazen (Sesshin): 9/8 (Fri) - 10 (Sun)
Shogaku in September is held (9/21 (Thu) - 24 (Sun))


 

 

 

 

All Contents Copyright © Ichikukai Dojo, 2004
Maesawa 3-4-10, Higashi Kurume-shi, Tokyo 203-0032
+81-424-71-1973
info (at) ichikukai.com