Ichikukai Dojo

Misogi-Zen Training Hall

 

 

 

 

 

 

 

 

Japanese

Link to International Kei-Zen Center

 

 

Ichimando: Nov. 5 (Sun) 13:00-
Shogaku in November is held (Nov. 9 (Thu) - 12 (Sun))
Zazen (Sesshin): Nov. 17 (Fri) - 19 (Sun)
@@
Begginer's class: Nov. 18 (Sat) 13:00-, 19 (Sun) 13:00-

 

 

 

 

All Contents Copyright © Ichikukai Dojo, 2004
Maesawa 3-4-10, Higashi Kurume-shi, Tokyo 203-0032
+81-424-71-1973
info (at) ichikukai.com